Flebologia

Nekroza

Podczas skleroterapii igłą do wnętrza żyły podawany jest środek farmaceutyczny, którego zadaniem jest wywołanie procesów powodujących zarośnięcie żyły.

Przedostanie się środka poza żyłę może niszczyć nie tylko żyłę, ale też otaczającą tkankę, a nawet doprowadzić do je uśmiercenia, czyli nekrozy.

Stopień uszkodzenia tkanki zależy zarówno od stężenia roztworu użytego do obliteracji żylaków, jak i od ilość wynaczynionego roztworu.

Wynaczynienie, czyli wydostanie się środka poza światło żyły ma miejsce np., gdy naczynie pęknie podczas zabiegu. Martwica może też powstać, gdy środek zostanie podany poza naczynie, zamiast do wnętrza żyły, czy wręcz do tętnicy odżywiającej tkankę. Nawet lekarze o największym doświadczeniu mogą przypadkowo wstrzyknąć niewielką ilość sklerozantu do tkanki okołonaczyniowej. Niewielka ilość roztworu do obliteracji żylaków pozostaje także w tkance podczas wyciągania igły, może przesączać się z naczynia lub wydostać się poprzez miejsce nakłucia igłą.

Technika iniekcji jest ważnym czynnikiem, ale nie uchroni całkowicie przed tym powikłaniem, nawet w optymalnych warunkach. Technika iniekcji to przede wszystkim aspirowanie, czyli cofanie podczas zabiegu tłoka strzykawki, by sprawdzić, czy igła jest w żyle, dobór odpowiednich igieł i strzykawek, by ciśnienia były adekwatne do wielkości żyły, tempo i płynność podawania leku. Ważne jest też, by pacjent informował o swoich odczuciach podczas zabiegu, w szczególności informował o pieczeniu, bólu, czy rozpieraniu. Wynaczynienie niektórych leków daje dolegliwości.

Martwica skóry może wystąpić podczas nastrzykiwania dowolnym środkiem, nawet w idealnych warunkach przeprowadzania zabiegu.

Na szczęście to powikłanie zdarza się rzadko, jeśli zabiegi przeprowadzane są z zachowaniem podanych zasad. W Centrum Flebologii wykonujemy ok. 4 tysięcy zabiegów rocznie, nekrozę notujemy 2-3 razy rocznie, największe o powierzchni ¼ paznokcia. Leczenie nekrozy jest długotrwałe, ale przynosi dobre efekty kosmetyczne.

Po zabiegu konieczność noszenia przeze pacjenta wyrobów kompresyjnych może utrudniać zauważenie niepokojących zmian. Kompresja także niweluje ewentualny ból towarzyszący powstawaniu nekrozy. Nie mniej każdy ból, jaki pojawia się w miejscach poddawanych zabiegowi, powinien być powodem kontroli u lekarza, podobnie rumień, czy mała ranka z sączącym się przezroczystym płynem. Zawsze w takich przypadkach należy ucisnąć to miejsce mocno, np. dodatkowym bandażem i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli powstanie rana, stosowanie opatrunku okluzyjnego z użyciem hydrokoloidu przyśpiesza gojenie się ran, a co najważniejsze minimalizuje powstanie blizny. Proces ten trwa około 4-8 tygodni, opatrunki zmieniane są co tydzień. Po tym okresie działania naszego zespołu zmierzają do zmniejszenia widoczności blizny pozostałej po zagojeniu rany. Na początku okolica jest czerwono-brązowa. Odbarwienie możemy uzyskać stosując laser rubinowy Sinon. Zmatowienie okolic rany możliwe też jest w Centrum Flebologii poprzez zastosowanie lasera barwnikowego VBeam Candela. W końcu iniekcje z osocza bogatopłytkowego regenerują tkankę na tyle, że blizny stają się mało widoczne.

Zdjęcia prezentują nekrozy po zabiegach naczyniowych.

Filmy

Broszury

 •  
 • Laseroterapia endowaskularna (EVLT) - ocena skuteczności w leczeniu niewydolności żylnej

  Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem zabiegów na żyłach jest zakrzepica żył głębokich. Konstruktorzy światłowodów stanęli przed zadaniem stworzenia emitora energii tak, by to ryzyko zminimalizować. Zespół Centrum Flebologii, po wykonaniu 430 zabiegów laserem NeoV1470z użyciem światłowodów Corona 360 ani razu nie odnotował powikłań w postaci zakrzepicy żył głębokich...
  czytaj więcej
 • Klejenie żył za pomocą systemów VenaBlock i Veinoff

  Leczenie niewydolności żylnej przy pomocy kleju wewnątrznaczyniowego to nowa, małoinwazyjna metoda. Pierwsze publikacje dowodzą, że działanie kleju jest równie skuteczne, jak leczenie przy pomocy lasera wewnątrznaczyniowego – endowaskularnej metody leczenia niewydolności żylnej o udokumentowanej najwyższej skuteczności.
  czytaj więcej
 • Kto ma w nogach ten ma w głowie

  Okazało się, że u starszych kobiet lepsze funkcjonowanie umysłu ma związek z silnymi mięśniami nóg. Silne nogi „zwiększają odporność” umysłu na efekty starzenia się - tak wykazały badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, na populacji 324 kobiet – bliźniaczek.

  czytaj więcej
 • Echoskleroterapia - porównanie z innymi technikami

  Echoskleroterapia kompresyjna powoduje mniej bólu u badanych pacjentów NHS (National Health Service – system służby zdrowia w Wielkiej Brytanii finansowany ze środków publicznych), którzy poddali się leczeniu żylaków, może też zaoszczędzić...
  czytaj więcej
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa
Centrum Flebologii - Kontakt
Rezerwacja wizyt:
+801 000 655
+48 22 613 62 56
Centrum Flebologii - Kontakt
Infolinia o kompresjoterapii:
+801 0 111 70
+48 22 671 71 67